Pomiary Elektryczne


Pomiary, przeglądy instalacji elektrycznej - Usługi

Wykonujemy pomiary uziomu, pętli zwarcia, zabezpieczeń przeciwporażeniowych, rezystancji izolacji, wyłącznika głównego, p-poż, skuteczności zerowania, przeglądy instalacji elektrycznej, odbiory elektryczne. Przeglądy roczne, pięcioletnie, oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, stanowiskowego, ogólne. Dokonujemy równierz pomiarów elektrycznych urządzeń.  

 

Pomiary natężenia oświetlenia - Usługi

Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, stanowiskowego zgodnie z normami PN-EN 1838, PN-EN 12464-1

 

Zamów elektryk z uprawnieniami !

Obszary działania.

Usługi pomiarów elektrycznych wykonujemy na terenie całej Warszawy i okolic. 

Białołęka, Ochota, Targówek, Ursus, Ursynów, Wola, Bielany, Żoliborz, Praga Północ, Praga Południe, Warszawa Śródmieście, Rembertów, Mokotów, Włochy, Wawer, Międzylesie, Anin, Ząbki, Marki, Legionowo, Babice, Piastów, Pruszków, Łomianki.

 

PORADY ELEKTRYCZNE

Obwody Elektryczne.

Instalacje elektryczne po dłuższym użytkowaniu tracą swoje wartości. W szczególności dotyczy to obwodów kuchennych. Obwody te najbardziej narażone są przez odbiorniki prądożerne. Piekarniki, kuchenki elektryczne i inne gdzie znajduje się drut oporowy element grzewczy. Zamontowane na tablicach elektrycznych moduły również tracą swoje wartości. Mogą po pewnym czasie działać niepoprawnie. Wyłącznik różnicowoprądowy odpowiada za przeciw działanie przed porażeniem prądem elektrycznym. Zasadne więc jest wykonać pomiary instalacji elektrycznej. 

 

Przeglądy Elektryczne.

Przegląd, pomiary elektryczne są istotnym warunkiem dla wielu czynników. Protokół z tej czynność często niezbędny jest w rozwiązywaniu problemów z firmami ubezpieczeniowymi, Państwową Strażą Pożarną, zarządcą budynku, osiedla itp. Badanie instalacji elektrycznej powinno odbyć się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Elektryk, elektrycy wykonujący pomiary elektryczne muszą mieć niezbędne uprawnienia. Pomieszczenia o podwyższonym ryzyku podajemy częściej do przeglądu elektrycznego.